In 2009 is de Stichting Vrienden van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest opgericht. Deze stichting heeft als doel het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest vanaf de zijlijn bij te staan, in financiële en immateriële zin. 

Het NJFO mag helaas nog steeds geen landelijke, structurele subsidie ontvangen en de gemeenten en provincies hebben voor ons als nationaal orkest in principe geen zorgplicht. Het is dus een heel grote uitdaging voor het orkest om te overleven, maar we werken er hard voor en zijn er trots op dat we nog steeds prachtige projecten uit mogen voeren. 

Dat we dit nog kunnen doen hebben we voor een heel groot deel te danken aan onze Vrienden van het NJFO! Mede dankzij hun steun zijn we in staat om nu al meer dan 60 jaar als voorbeeld te dienen voor alle fanfareorkesten, jong muzikaal toptalent te coachen en repertoirevernieuwing te stimuleren.

Natuurlijk doen zij dit niet voor niets. Regelmatig zijn er voor de Vrienden leuke aanbiedingen en acties met onze concerten. Daarnaast hebben we tegenwoordig ook onze exclusieve Vriendenmemo! Deze komt een aantal keer per jaar uit, met daarin leuke nieuwtjes en rubrieken. Zo mist u niets van waar het NJFO mee bezig is.

Draagt u het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest een warm hart toe en zou u graag zien dat het nog voor vele jaren prachtige projecten mag uitvoeren? Word dan nu Vriend van het NJFO en steun onze activiteiten!
Klik hier voor meer informatie.