ANBI

Stichting Nationaal Jeugd Fanfareorkest (statutair gevestigd te Utrecht, RSIN-nummer 8074.39.435) heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan het NJFO aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat er geen schenkrecht is verschuldigd over schenkingen aan het NJFO.

De doelstellingen van het NJFO zijn de ontwikkeling van jonge talentvolle fanfaremuzikanten, de bevordering van het repertoire voor fanfare en de promotie van de fanfare als orkestvorm. Bestuur en vrijwilligers van het NJFO ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit:

– Kees-Jan Kruijsse (voorzitter)
– Joel Eijssen (secretaris)
– Frank van Enkhuizen (penningmeester)

ANBI

De stichting heeft geen bezoekadres. U kunt het beste contact zoeken via de e-mail of het contactformulier op de website. Het formele correspondentieadres is Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft.
 
Voor het activiteitenoverzicht, het beleidsplan en de financiële gegevens verwijzen wij u graag naar onderstaande links.